Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Dlaczego"s

Frasi esempio "Dlaczego"

Q: Mostrami delle frasi esempio con Dlaczego czasami przed danym słowem dodajemy "a" na przykład "a huge".
A: "A" or "an" are indefinite articles. They are extremely commonly used. You can find examples almost everywhere, since this is a major basic concept in English.

https://www.ef.pl/przewodnik-po-angielskim/gramatyka-angielska/przedimki-nieokreslone/

I had a party last night.
I went on a walk.
A good friend is hard to find.

It's an indefinite article, used to indicate that the following noun is being used in a general sense, as opposed to referring to something specific.

Na przykład:
Would you like an apple?
Oznacza: czy chciałbyś jakieś jabłko?

Would you like the apple?
Oznacza: czy chciałbyś to jabłko?

Traduzionde di "Dlaczego"

Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Dlaczego jesteś gejem
A: Why are you gay?
Q: Come si dice in Inglese (Regno Unito)? Dlaczego ja?
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Dlaczego nie możesz mnie szanować?
A: Check the question to view the answer
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Dlaczego jesteś taki leniwy?
A: Why are you so lazy?

Altre domande riguardo "Dlaczego"

Q: Dlaczego w tym zdaniu jest uzyty czas przeszly (wanted) jesli mowiny o przyszlosci
If I wanted to buy a car, I would buy an SUV."
A: To nie jest przyszłość
To przeszłość, ale w sposób warunkowy (tak naprawdę się nie wydarzyło)

“If” pokazuje, że było to prawdopodobieństwo

I will buy: kupię
I would buy: kupiłbym (możliwe działania)

... jak równoległa rzeczywistość
Q: How to say:
Dlaczego muzyka jest ważna dla nas?
Dlaczego ludzie słuchają muzyki?
A: Why music is important for us?
Why do people listen to music?
Q: Dlaczego w piosenkach często używane są złe czasy? Chodzi o to, że na przykład kiedy powinno być "because she DOESN'T get too many likes" jest "she don't...". Tak samo tytuł jednej z piosenek Biebera - "she don't like the lights" zamiast "she doesn't". Jest to forma skrócenia? Używane jest to tylko w slangu?
Zawsze mnie to zastanawiało.
A: Jakoś mnie takie pierdoły nigdy nie zastanawiały, ale błędy gramatyczne w piosenkach są zazwyczaj, albo dla skrócenia, albo nadania rymu :)

Significati ed usi per simili parole o frasi

Parole più recenti

dlaczego

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue.

Domande Recenti
Newest Questions (HOT)
Domande suggerite