Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Giao"s

Il significato di "Giao" In varie frasi ed espressioni.

Q: Che cosa significa Phương tiện giao thông
?
Q: Che cosa significa tôi muốn giao tiếp bằng tiếng anh tốt?
A: I want to communicate in English well

Frasi esempio "Giao"

Q: Mostrami delle frasi esempio con các bạn có biết phần mền nào hoặc cách nào giúp giao tiếp tiếng anh tốt không. .
A: Check the question to view the answer
Q: Mostrami delle frasi esempio con Hãy chỉ giúp tôi một vài câu giao tiếp thông thường với.
A: Please just help me with some words for everyday conversation
Q: Mostrami delle frasi esempio con những câu hỏi giao tiếp thường hay gặp nhất.
A: You can download some apps on App store as "English conversation"
Q: Mostrami delle frasi esempio con cần 1 bạn giúp học giao tiếp tiếng anh giao tiếp.Help me!!.
A: Mình thì vẫn đang còn học tiếng Anh, nhưng nếu bạn có gì thắc mắc mà mình biết thì mình có thể giúp bạn.
Q: Mostrami delle frasi esempio con giao tiếp.
A: Hello friend

Traduzionde di "Giao"

Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Tôi rất muốn giao tiếp thành thạo tiếng anh
A: I really want to communicate in English fluently
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh
A: "I don't speak English very well"
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tôi muốn giao tiếp tốt
A: I want to communicate well.
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tắc nghẽn giao thông
A: Traffic jam, I guess
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? "luật giao thông"
A: luật giao thông = traffic laws

Altre domande riguardo "Giao"

Q: Mình muốn lập 1 nhóm nói chuyện giao lưu văn hoá bằng tiếng anh
A:
Tôi không có nhóm nhưng bạn luôn có thể tham gia cùng tôi nếu bạn thích gregpetridis0504@gmail.com
Q: Làm thế nào để giao tiếp tiếng anh giỏi như các bạn? sembra naturale?
A: this is vietnamese :(
Q: giao tiếp
A: communication
Q: Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau
Q: Tôi muốn học hỏi thêm về cách giao tiếp với khách hàng trong nhà hàng. Nghe có tự nhiên không? sembra naturale?
A: Check the question to view the answer

Significati ed usi per simili parole o frasi

Parole più recenti

giao

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue. Non possiamo garantire che tutte le risposte siano accurate al 100%.

Domande Recenti
Newest Questions (HOT)
Domande suggerite