Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Khi"s

Il significato di "Khi" In varie frasi ed espressioni.

Q: Che cosa significa Đôi khi , chúng tôi bất đồng quan điểm trong một số việc và không thể hòa hợp được với nhau?
A: Sometimes we disagree on something and can't get along with each other
Q: Che cosa significa bạn cảm thấy như thế nào khi ở Việt Nam thì nói Tiếng anh như thế nào ? ?
A: how are you feeling being in Vietnam?
Q: Che cosa significa khi nào bạn đến trường?
A: Check the question to view the answer

Frasi esempio "Khi"

Q: Mostrami delle frasi esempio con hãy chỉ tôi một vài mẫu hội thoại khi người nước ngoài đến giao dịch tại ngân hàng ?.
A: Hello, how are you today?--Xin chào, hôm nay bạn thế nào?

Can I check my account balance?--Tôi có thể kiểm tra số dư tài khoản của mình không?

I'd like to make a withdrawal.---Tôi muốn rút tiền.
Q: Mostrami delle frasi esempio con khi nào cần thêm es.
A: when we need more.
when do we need more?
Q: Mostrami delle frasi esempio con khi muốn bắt chuyện với người nước ngoài.
A: Check the question to view the answer
Q: Mostrami delle frasi esempio con Tôi buồn khi không thể về nhà được .
A: Check the question to view the answer
Q: Mostrami delle frasi esempio con tôi mệt mỏi khi phải làm tất cả mọi việc một mình.
A: I’m tired of doing all alone(/all by myself)

Parole simili a "Khi" e le sue differenze

Q: Qual è la differenza tra Who e Whom e khi nào dùng who khi nào dùng whom ?
A: Whom thay thế cho tân ngữ, k thể thay chủ ngữ. Còn who thì có thể thay cho chủ ngữ và tân ngữ

Traduzionde di "Khi"

Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Như mọi khi
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? khi bạn la một đứa trẻ đừng phá nữa, ngồi im ở đó
A: Put away your toys and swallow your food.
Cất đồ chơi vào và nuốt thức ăn đi.

Clean up your stuff.
Hãy dọn dẹp đồ của con đi.

À còn câu nãy, nếu muốn nói đừng phá nữa, ngồi im đi:
Stop messing around, sit still.
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Tôi phải làm gì khi em bé bị sốt?
A: What should I do if my baby has a fever?
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? khi nào thì bạn về nhà
A: when are you coming home?
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? khi nào bạn đi học lại
A: when wil you go back to shool?

Altre domande riguardo "Khi"

Q: khi vào một cửa tiệm , mình muốn gửi túi xách của mình nơi quầy , thì mình nói với nhân viên như thế nào , và khi mình lấy lại thì mình nói làm sao bằng tiếng Anh , xin cám ơn
A: "May I leave my bag here?"

"I'd like to take my bag back, please."
Q: khi nào dùng do hoặc does
A: Check the question to view the answer
Q: Tớ muốn hỏi bằng tiếng việt:
Khi nào thì tớ dùng a, khi nào thì dùng an trước danh từ vậy?
A: dùng an trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm u o e i a.còn lại dùng a.
Q: Nếu muốn hỏi khi nào mình có thể gặp lại bạn trong tiếng anh nói làm sao
A: "When will I see you again?" hay là "When's the next time I'll see you?" cái nào cũng được

Significati ed usi per simili parole o frasi

Parole più recenti

khi

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue. Non possiamo garantire che tutte le risposte siano accurate al 100%.

Domande Recenti
Newest Questions (HOT)
Domande suggerite