Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Qua"s

Il significato di "Qua" In varie frasi ed espressioni.

Q: Che cosa significa thông qua bộ phim này bạn có thể học những từ vựng hay cum từ mới?
A: Through this movie you can learn new vocabulary or phrases
Q: Che cosa significa tối qua bạn làm gì ?
A: Check the question to view the answer

Frasi esempio "Qua"

Q: Mostrami delle frasi esempio con qua.
A: I believe that "qua" is actually a latin word.

Parole simili a "Qua" e le sue differenze

Q: Qual è la differenza tra đêm hôm qua e đêm cuối ?
A: Check the question to view the answer

Traduzionde di "Qua"

Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? hôm qua tôi đã ăn rất nhiều
A: I ate a lot yesterday
I ate too much yesterday
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? ngày hôm qua tôi đã được ăn gà rán
A: Yesterday I ate chicken fried
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tôi không biết mình đang làm cái gì suốt 100 ngày qua
A: I don't know what I'm doing in the last 100 days.
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Tối qua em đi chơi có vui không? Anh ở nhà và nhớ em rất nhiều
A: how was your last night. I stayed at home and I missed you so much
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? hôm qua

Altre domande riguardo "Qua"

Q: How to say "thịt gà đã vượt qua thịt bò để trở thành thực phẩm có lượng tiêu thụ nhiều nhất trong số các loại được nêu ra" in English? Thank you
A: Chicken has surpassed beef to become the most consumed food.
Q: hôm qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ sembra naturale?
A: This isn’t English...
Q: Per favore dimmi come si pronuncia bạn đã làm gì vào hôm qua.
A: What did you do yesterday?
Q: Bạn có thể vượt qua thử thách này không? sembra naturale?
A: Check the question to view the answer
Q: Per favore dimmi come si pronuncia hôm qua bạn có ngủ ngon không.
A: In English...

Significati ed usi per simili parole o frasi

qua

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue. Non possiamo garantire che tutte le risposte siano accurate al 100%.

Domande Recenti
Newest Questions (HOT)
Domande suggerite