Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Xem"s

Il significato di "Xem" In varie frasi ed espressioni.

Q: Che cosa significa tôi muốn hẹn bạn đi xem phim
?
A: Let's go see a movie together.
(chúng ta hãy cùng đi xem phim nhé)

Frasi esempio "Xem"

Q: Mostrami delle frasi esempio con tôi muốn xem phim.
A: Ex1: I want to watch this movie
Ex2: I plan on watching this movie
Ex3: I'm going to watch this movie

Traduzionde di "Xem"

Q: Come si dice in Inglese (Regno Unito)? tôi thích được ngồi xem YouTube
A: I like to sit and watch YouTube!
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tôi muốn đi xem phim
A: "I want to go to the cinema" hoặc "I want to go to the movie theater".
Q: Come si dice in Inglese (Regno Unito)? Bạn có thích xem phim không?
A: “Do you like to watch movies?” or “Do you like watching movies?”
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Lần đầu tiên tôi xem một trận bóng đá là khi tôi 8 tuổi
A: The first time I saw a football match was when I was 8 years old.
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Tôi có 3 vé xem phim miễn phí, bạn có muốm đi với tôi tối nay không?
A: I have three free movie tickets. Do you want to go with me (to watch the movie) ?

Altre domande riguardo "Xem"

Q: tôi rất thích xem phim vậy nên tôi muốn các bạn gợi ý cho tôi vài bộ phim được các bạn yêu thích để tôi có thể vừa xem vừa học được tiếng anh
A: Chú vẹt RIO, mk thì xem chương trình phụ đề trên Foxlife đó -Bác sĩ Seo 🥰—>🥼🥼🥼🥼
Q: mọi người xem giúp e sử dụng từ ''The''trong câu này đúng không với ạ !
' The culture of Vietnamese people '
A: Check the question to view the answer
Q: xem mk phát âm ổn ko sembra naturale?
A: he is so cool

Significati ed usi per simili parole o frasi

Parole più recenti

xem

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue. Non possiamo garantire che tutte le risposte siano accurate al 100%.

Domande Recenti
Newest Questions (HOT)
Domande suggerite