Question
15 feb 2020

  • Vietnamita
  • Inglese (Regno Unito)
  • Cinese tradizionale (Taiwan)
Domande Inglese (Regno Unito)

Come si dice in Inglese (Regno Unito)? nguy hiểm, bạn không nên cầm máy ảnh ngoài đường như vậy, dễ bị cướp giật mất đó

Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Vietnamita
  • Inglese (Regno Unito) Quasi esperto
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Come si dice in Inglese (Regno Unito)? nguy hiểm,  bạn không nên cầm máy ảnh ngoài đường như vậy,  dễ bị cướp giật mất đó
domande simili
domande simili
Domande suggerite
Topic Questions
Domande Recenti
Previous question/ Next question