Question
Aggiornato il
24 mar 2020

  • Vietnamita
  • Inglese (Regno Unito)
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Coreano
Domanda chiusa
Domande Vietnam

Mình đang học tiếng Hàn sơ cấp. Đã nắm bắt qua chào hỏi giao tiếp cơ bản và cấu trúc câu. Nhưng học đến đuôi từ, trợ từ thì mình bị hoang mang, đôi lúc không phân biệt đuôi nào dùng khi nào và khác nhau bao nhiêu.
Bạn có thể cho mình lời khuyên được không?
Hoặc có thể cho mình gợi ý giáo trình, channel, ứng dụng nào nói về phần này rõ ràng được không ạ?
Mình xin cảm ơn

Risposte
Condividi questa domanda
Leggi ulteriori commenti

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Mình đang học tiếng Hàn sơ cấp. Đã nắm bắt qua chào hỏi giao tiếp cơ bản và cấu trúc câu. Nhưng học đến đuôi từ, trợ từ thì mình bị hoang mang, đôi lúc không phân biệt đuôi nào dùng khi nào và khác nhau bao nhiêu.
Bạn có thể cho mình lời khuyên được không?
Hoặc có thể cho mình gợi ý giáo trình, channel, ứng dụng nào nói về phần này rõ ràng được không ạ?
Mình xin cảm ơn
domande simili
Domande suggerite
Previous question/ Next question