Question
Aggiornato il
5 ago 2020

  • Cinese tradizionale (Taiwan)
  • Cinese semplificato (Mandarino) Quasi esperto
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Giapponese
  • Coreano
Domanda chiusa
Domande Vietnam

Lúc hẹn gặp nhau với người Việt Nam.
Nếu đối phương sẽ đến muộn và bảo mình 1 tiếng trước thì mình sẽ rất biết ơn.
Mình sẽ không cần lần nào cũng đến đúng giờ và chờ đợi thời gian dài.

Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Lúc hẹn gặp nhau với người Việt Nam.
Nếu đối phương sẽ đến muộn và bảo mình 1 tiếng trước thì mình sẽ rất biết ơn. 
Mình sẽ không cần lần nào cũng đến đúng giờ và chờ đợi thời gian dài.
domande simili
Domande suggerite
Previous question/ Next question