Question
Aggiornato il
24 gen 2021

  • Vietnamita
  • Arabo
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Francese (Francia)
Domande Vietnam

Ayyoo helloo mọi người. Trong hai tiếng pháp và đức, mọi người nghĩ nên chọn tiếng nào nhỉ và vì sao đó?? Cảm ơn mọi người đã replied☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Ayyoo helloo mọi người. Trong hai tiếng pháp và đức, mọi người nghĩ nên chọn tiếng nào nhỉ và vì sao đó?? Cảm ơn mọi người đã replied☺️☺️☺️☺️☺️☺️
domande simili
Domande suggerite
Previous question/ Next question