Question
Aggiornato il
25 nov 2022

  • Giapponese
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Vietnamita
Domanda chiusa
Domande Vietnamita

Come si dice in Vietnamita? 家で勉強する時は苦手な科目も勉強する。
Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém.
1 あてはまる đúng vậy
2 ややあてはまる một chút
3 ややあてはまる chưa đúng lắm
4 あてはまらない không đúng
:::::::::
Các câu này có đúng không ạ?

★正答メモ★

Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém.

1. Đúng
2. Khá đúng
3. Hơi đúng
4. Không đúng
Risposte
Condividi questa domanda
Leggi ulteriori commenti

  • Vietnamita

  • Giapponese

  • Vietnamita

  • Giapponese
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Come si dice in Vietnamita? 家で勉強する時は苦手な科目も勉強する。
Khi tôi học ở nhà, tôi cũng học môn học tôi kém. 
1 あてはまる đúng vậy 
2 ややあてはまる một chút 
3 ややあてはまる chưa đúng lắm 
4 あてはまらない không đúng 
:::::::::
Các câu này có đúng không ạ?
Domande suggerite
Newest Questions (HOT)
Domande Recenti
Previous question/ Next question