Question
Aggiornato il
28 nov 2022

  • Vietnamita
  • Giapponese
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Cinese semplificato (Mandarino)
Domande Inglese (Stati Uniti)

Please help me to check grammar of this passage.

ABSTRACT
This paper presents the results of initial research on the fabrication process of zero-valence metal nanomaterials on the basis of Fe/Cu bimetallic system by green synthesis method with the reducing agent being polyphenol from green tea leaf extract in Viet Nam.

TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu về kết quả nghiên cứu bước đầu quy trình chế tạo vật liệu nano kim loại hóa trị 0 trên cơ sở hệ lưỡng kim Fe/Cu bằng phương pháp hóa học xanh với tác nhân khử là polyphenol từ chiết xuất lá chè xanh tại Việt Nam.
Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Inglese (Stati Uniti)

  • Vietnamita
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Please help me to check grammar of this passage.

ABSTRACT
This paper presents the results of initial research on the fabrication process of zero-valence metal nanomaterials on the basis of Fe/Cu bimetallic system by green synthesis method with the reducing agent being polyphenol from green tea leaf extract in Viet Nam.
Domande suggerite
Newest Questions (HOT)
Domande Recenti
Previous question/ Next question