Question
Aggiornato il

  • Vietnamita
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Hawaiano
  • Russo
Domande Vietnam

Quê quán
Theo như mik khảo sát và nghiên cứu từ friends của mik về quê quán và mik đã thấy : khá hiếm bạn có quê quán thuộc thành phố trung ương. Một điều nữa là mik thấy có một vài người hiểu rằng quê quán của chính bản thân là nơi sinh. Còn mik và my friends hiểu rằng quê quán chính là quê quán của “phụ hoàng” hoặc “mẫu hậu”. Nếu các bạn đọc bài viết thì xin các bạn hãy giải đáp giúp chúng mik nhé?

Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
Quê quán
Theo như mik khảo sát và nghiên cứu từ friends của mik về quê quán và mik đã thấy : khá hiếm bạn có quê quán thuộc thành phố trung ương. Một điều nữa là mik thấy có một vài người hiểu rằng quê quán của chính bản thân là nơi sinh. Còn mik và my friends hiểu rằng quê quán chính là quê quán của “phụ hoàng” hoặc “mẫu hậu”. Nếu các bạn đọc bài viết thì xin các bạn hãy giải đáp giúp chúng mik nhé?
Domande suggerite
Previous question/ Next question