Question
Aggiornato il
10 set 2017

  • Vietnamita Quasi esperto
  • Inglese (Stati Uniti)
  • Giapponese
Domande Vietnam

‎Kì thi đầu vào của các truờng đại học hoặc cao đẳng Nhật Bản có cơ cấu và nội dung như thế nào vậy?

có khác biệt với Vietnam ra sao.

Tại trường tiếng thì có ôn môn chuyên nghành để thi kì thi đầu vào hay không?

Risposte
Leggi ulteriori commenti

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam

  • Paese o regione Vietnam
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
‎Kì thi đầu vào của các truờng đại học hoặc cao đẳng  Nhật Bản có cơ cấu và nội dung như thế nào vậy?

có khác biệt với Vietnam ra sao.

Tại trường tiếng thì có ôn môn chuyên nghành để thi kì thi đầu vào hay không?
domande simili
Domande suggerite
Previous question/ Next question