Question
22 mar 2018

 • Vietnamita
 • Inglese (Stati Uniti)
 • Francese (Francia)
 • Cinese semplificato (Mandarino)
Domande Inglese (Stati Uniti)

Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Bạn hãy thử xoay van nước về bên trái hoặc phải. Tôi không nhớ rõ. Nếu vẫn không có nước nóng hãy cho tôi biết. Tôi sẽ tới sửa chữa nó

Risposte
Leggi ulteriori commenti

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita
[Novità] Ehi tu! Dico a te che stai imparando una lingua!

Condividi questa domanda
domande simili
domande simili
Domande suggerite
Topic Questions
Domande Recenti
Previous question/ Next question